CE Mærkning

DK-Logic har igennem de sidste år haft fokus på CE-mærkning i henhold til maskindirektivet.

Vi har i tæt samarbejde med en specialist fra DTU, skræddersyet et værktøj som vi anvender ved screening af eks. En spildevandspumpestation. Efter screeningen generes en skema som giver kunden et overblik over hvilke fejl eller mangler som skal udbedres før der kan udskrives en CE mærkningsblanket til underskrift.

Vi har screenet over 100 pumpestationer og vandværker.