Termografi

Termografi – Termografering

Hvad gemmer der sig bag facaden?
En af de sikreste metoder til at hindre fatale ødelæggelser grundet fejl i de elektriske systemer er at få sin virksomhed termograferet. En temperatur på bare 5 grader over det, den burde være, og som umiddelbart ser korrekt ud ved almindelige målinger i systemet, kan blive fatalt for virksomheden, hvis ikke det udbedres.

DK-Logic er certificerede termografører, og vil efter termograferingen levere en komplet dokumentation der viser om anlægget har kritiske områder. Termograferingen foregår imens anlægget er i drift, så der er ikke tale om et dyrt driftstab imens undersøgelsen står på.

DK-Logic anbefaler, at man termograferer nye effekttavler efter 3 måneders drift og efterfølgende én gang om året.

Termografi er en yderst effektiv metode til at identificere fejl i, alle typer af el-installationer og tavler, rørskader, kabelsporing, lokalisering af kabelfejl m.m.

Vejledning:

Termograferingen udføres i henhold til ” Vejledning i termografering af stærkstrømsanlæg” af Dansk Teknologisk Institut, og udføres fortrinsvis af ITC certificeret termografør.

Termograferingen omfatter en visiuel gennemgang af alle sikringer, motorværn, kontakter, og tilslutningspunkter efter tavlens åbning.
For at der kan udføres en korrekt termografering skal der være belastning på tavlen, svarende til minimum 60% belastning.